Stipendije

Mail: stipendije@bosnalijek.com
Tel: +387 33 560-678

Kandidati za dodjelu stipendije su dužni da u štampanoj formi dostave sljedeće dokumente na protokol Društva:


  • Molbu za dodjelu stipendije;
  • Uvjerenje o državljanstvu;
  • Potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku godinu;
  • Ovjerena fotokopija prve i druge stranice indexa za studente;
  • Ovjerena kopija dokaza o prosjeku ocjena;
  • Potvrda koja služi kao dokaz u slučaju otežanih uslova života (učenici i studenti bez jednog ili oba roditelja, učenici i studenti kojima su jedan ili oba roditelja nezaposlena, učenici i studenti čija su osnovna primanja po članu domaćinstva izuzetno niska, učenici i studenti čiji je jedan ili oba roditelja invalid, učenici i studenti sa invaliditetom);
  • Pismena izjava kandidata da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

april 22. 2019 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%