Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ENKORTEN
ENKORTEN
Internacionalni generički naziv : metenkefalin + tridekaktid Kategorija proizvoda : Lijekovi koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama sekundarnog ili tercijarnog nivoa Farmako-terapijska grupa : L03AX
ENKORTEN
Jačina : 5 mg + 1 mg Oblik : liofilizat za otopinu za injekciju Pakovanje : 6 bočica liofilizata + 6 ampula otopine za rastvaranje
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Nazad na rezultate pretrage

septembar 25. 2021 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%