Media kontakt

Sektor Odnosi s javnošću možete kontaktirati svakog radnog dana, od 8:00 do 16:30 sati na
telefon: + 387 33 254 496; fax: + 387 33 814-253 ili email: mediji@bosnalijek.ba

Jasmina Korda

Odnosi s medijima
+ 387 33 254 496
Jasmina.Korda@bosnalijek.comPovezani linkovi

novembar 16. 2018 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%