Naše vrijednosti

U svrhu postizanja zadanih ciljeva, koji su u skladu s misijom, poslovnom vizijom i strategijom Bosnalijeka, posvećeni smo usvajanju i primjeni osnovnih vrijednosti koje oblikuju naš svakodnevni rad.

 • Odgovornost
 • Profesionalnost
 • Kompetentnost
 • Timski rad
 • Otvorena komunikacija
 • Poštovanje
 • Društvena odgovornost

Odgovornost

 • Odgovorno se odnosimo prema poslu koji obavljamo, prema našim kolegama, korisnicima i ostalim eksternim javnostima.
 • Prihvatamo zadatke i izazove koji su pred nama i preuzimamo odgovornost u njihovom uspješnom prevazilaženju. 
 • Fokusirani smo na rješenja i postizanje rezultata, a ne na probleme.
 • Preuzimamo odgovornost za vlastiti uspjeh, ali i za vlastite greške.
 • Spremni smo donijeti odluku i preuzeti odgovornost za rizike, aktivnosti i rezultate koji iz nje proizlaze.

 Profesionalnost

 • Insistiramo na visokim standardima u obavljanju poslovnih zadataka.
 • Odluke donosimo na temelju činjenica.
 • Posvećeni smo ispunjenju očekivanja naših korisnika i ostalih javnosti.
 • Nastojimo prevazići prepreke u poslu prouzročene nedostatkom vremena, resursa ili kompleksnim i zahtjevnim okolnostima.
 • Koristimo se znanjima i iskustvima iz prošlih situacija za uspješnije rješavanje problema u sadašnjosti.
 • Poslu pristupamo pozitivno i sa entuzijazmom.

Kompetentnost

 • Postavljamo sebi visoke standarde u znanju, stručnosti i kompetentnosti i posvećeni smo njihovom dostizanju.
 • Uvijek težimo razvijanju i pronalaženju novih i boljih metoda, procedura i tehnologija za uspješnije obavljanje poslovnih zadataka.
 • Postavljene ciljeve i očekivane poslovne rezultate nastojimo ostvariti uprkos preprekama i u skladu s ličnim standardima i usvojenim standardima kvaliteta u Kompaniji.

Timski rad

 • Interese tima, odjeljenja, sektora, Kompanije postavljamo ispred ličnih interesa.
 • Svjesni smo činjenice da je doprinos svih članova tima neophodan za uspješno planiranje i ostvarenje zajedničkog cilja, uz uvažavanje različitih mišljenja i pristupa rješavanju problema.
 • Vjerujemo da kvalitetan timski rad prevazilazi individualna postignuća, pri tome ne umanjujući značaj individualnih rezultata.

Otvorena komunikacija

 • Stvaramo okruženje u kojem svi slobodno možemo izraziti vlastito mišljenje, potrebe i probleme, i istaknuti ono što je za nas važno.
 • Njegujemo otvorenu komunikaciju i ambijent u kojem se cijeni iznošenje originalnih ideja i kreativno rješavanje problema.
 • Trudimo se da međusobno komuniciramo jasno, otvoreno i konzistentno.
 • Nastojimo naše kolege i saradnike adekvatno, objektivno i na vrijeme informirati o pitanjima i problemima koji ih se tiču, kako bi bili uspješniji u svom poslu.

Poštovanje

 • Insistiramo na visokim etičkim i moralnim standardima u odnosima s našim kolegama, korisnicima i ostalim eksternim javnostima.
 • Njegujemo fer, iskrene i korektne odnose u Kompaniji.
 • Prema svim ljudima se odnosimo sa istim poštovanjem i uvažavanjem, bez obzira na njihovu poziciju, spol, godine, iskustvo.
 • S kolegama i saradnicima komuniciramo ljubazno i uljudno, podstičemo ih na iznošenje vlastitih mišljenja i ideja.
 • Poštovanje izražavamo kroz stalnu komunikaciju, slušanje sagovornika i analiziranje njihovih stavova, prije nego što damo odgovor ili predložimo aktivnost.

Društvena odgovornost

     
Povezani linkovi

januar 20. 2021 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%