INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izabran novi Nadzorni odbor Bosnalijeka

Na redovnoj godišnjoj Skupštini društva Bosnalijek, održanoj u sjedištu kompanije, 03. juna 2017. godine, izabran je novi Nadzorni odbor. Za nove članove Nadzornog odbora imenovani su Edin Dizdar, Bernadin Alagić, Vedad Tuzović, Mirna Sijerčić i Nedim Rizvanović.


Izabran novi Nadzorni odbor Bosnalijeka
 
U skladu s objavljenim Dnevnim redom, redovna godišnja Skupština društva Bosnalijeka donijela je sljedeće odluke:

O usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
O rasporedu dobiti i isplati dividende, ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu;
O izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu;
O prodaji vlastitih dionica Društva;
O stavljanju van snage odluka Skupštine Društva;
O prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
O pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
O razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;
O izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno;
O odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.


juni 3. 2017
Ranije objavljeno
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Skupština dioničara Društva - odluke Izvještaji o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje emite ... Izvještaj Odbora za glasanje sa Redovne godišnje Skupštine društva Bosna ... Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d ... Bosnalijek ostvario rekordnih 107 miliona KM prihoda na inostranim tržiš ... Kontinuirani rast: Prihodi Bosnalijeka u 2017. godini povećani za 35 pos ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Skupština dioničara Društva - odluke

novembar 16. 2018 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%