INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.

U skladu sa odredbama člana 48. stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva broj: 1604/20 od 28.05.2020. godine, objavljuje se:


Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
- Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.
- PRIJAVA FIZIČKE OSOBE - Redovna skupština 2020
- PRIJAVA PRAVNE OSOBE - Redovna skupština 2020
- PUNOMOĆ FIZIČKE OSOBE - Redovna skupština 2020
- PUNOMOĆ PRAVNE OSOBE - Redovna skupština 2020


maj 29. 2020
Ranije objavljeno
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane Redovne godišnje skupšti ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. go ... Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2019. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članov ... Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata Odluku o izboru članova Odbora za reviziju

oktobar 24. 2021 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%