INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.

U skladu sa odredbama člana 48. stav (1) i (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 3700/22 od 15.08.2022. godine, objavljuje se:


Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d.d.
Obavještenje o sazivanju Skupštine za 19.09.2022..docx
Prijava_Fizičke_Osobe_Redovna_Skupština_Sept_2022.doc
Prijava_Pravne_Osobe_Redovna_Skupština_Sept_2022.doc
Punomoć_Fizičke_Osobe_Redovna_Skupština_Sept_2022.doc
Punomoć_Pravne_Osobe_Redovna_Skupština_Sept_2022.doc

august 18. 2022
Ranije objavljeno
Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021. Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosn ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine društva Bosnalijek d ...

februar 06. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%