INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Odluka o rasporedu dobiti i isplata dividende za 2016

Poštovani dioničari, obavještavamo Vas da je ponovno sazvana redovna godišnja Supština dioničara Bosnalijeka d.d., održana 03.06.2017. godine, donijela Odluku o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu, prema kojoj je predviđeno da se dioničarima Društva, koji su na dan donošenja Odluke bili registrovani u svojstvu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, isplati dividenda u iznosu od 0,50 KM po jednoj dionici.


Odluka o rasporedu dobiti i isplata dividende za 2016

 

Shodno navedenoj Odluci, pozivaju se dioničari Društva koji su na dan 03.06.2017. godine bili registrovani u svojstvu dioničara Društva, kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, da radi isplate dividende dostave podatke u pisanoj formi o računu poslovne banke na koji će se dividenda uplatiti, zajedno sa dokazom o identifikaciji dioničara.

S poštovanjem,

Uprava Društva  


 Navedenu odluku u cjelosti možete naći na sljedećem linku: Odluka o rasporedu dobiti i isplata dividende za 2016 (pdf)


 


juni 9. 2017
Ranije objavljeno
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Obavještenje o sazivanju ponovne redovne godišnje Skupštine Društva Bosn ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine društva Bosnalijek d ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane Redovne godišnje skupšti ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ...

august 08. 2022 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%