PRESS CENTAR / AKTUELNE INFORMACIJE
Sve informacije o aktivnostima naše kompanije na jednom mjestu.

Održana 13. škola EKG – a i srčanih aritmija

Trinaesta škola EKG – a i srčanih aritmija održana je u hotelu "Monti" na Igmanu od 15. do 17. oktobra 2021. godine. Trodnevnu školu za mlade ljekare organizovali su Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) i najveći bosanskohercegovački proizvođač lijekova Bosnalijek, kao glavni pokrovitelj.


Održana 13. škola EKG – a i srčanih aritmija

U školi je učestvovalo 45 mladih ljekara, specijalizanata i specijalista iz cijele Bosne i Hercegovine. Predavanja su pokrivala tematiku od osnova EKG – a, mehanizama nastanka aritmija do najučestalijih poremećaja, sindroma i bolesti srca. Škola je bila interaktivnog karaktera sa radionicama i prikazima slučaja.

Nakon registracije uslijedilo je upoznavanje učesnika, glavnog pokrovitelja i predavača. Potom su održana uvodna predavanja o KECSu i Bosnalijeku.

Drugog dana škole održan je veći broj predavanja, nakon kojih su uslijedile radionice i okrugli stolovi sa prikazima iz prakse.

Predavanja su održana i trećeg dana, kao i podjela certifikata o učešću te materijala sa svim prezentacijama predavača.

KECS članovi su podijelili učesnicima ulazne i izlazne testove sa pitanjima vezanim za edukativne jedinice obrađene u ovoj školi, kao i evaluacione listove, kako bi se dobio uvid o efikasnosti rada ove škole. Rezultati su bili više nego zadovoljavajući te će posebno biti objavljeni.  

Do sada u školama EKG-a i srčanih aritmija učestvovalo je više od 600 mladih ljekara iz cijele Bosne i Hercegovine.

 

 oktobar 18. 2021
Ranije objavljeno
Bosnalijek podržao zlatnim sponzorstvom Kongres X Foruma porodične/obite ... Bosnalijek proglašen međunarodnom farmaceutskom kompanijom godine na trž ... Međunarodni naučni simpozij na temu “Šta smo naučili o posljedicama COVI ... Održana 13. škola EKG – a i srčanih aritmija Zahvaljujući Bosnalijekovoj platofrmi e-ordinacija anonimno i besplatno ... Imunitetom protiv infekcija Bosnalijek dobio EU GMP certifikat za novi pogon, omogućen izvoz svih pr ... 43. rođendan Lysobact® - a Prema portalu Indikator.ba – Iskorak kompanije Bosnalijek najbolji potez ... Dodatna podrška za buduće mame u Bosnalijeku BiH

decembar 07. 2021 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%