Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ALTIOKS
ALTIOKS
Internacionalni generički naziv : alfa lipoična kiselina Kategorija proizvoda : Lijekovi na recept Farmako-terapijska grupa : A16AX01
ALTIOKS
Jačina : 600 mg Oblik : film tablete Pakovanje : 30 film tableta
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Nazad na rezultate pretrage

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%