Kvartalni izvještaji

Kvartalni izvještaji za 2023
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2023. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2022
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2022. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2022. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2022. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2021
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2021. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2021. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2021. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2020
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2020. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2020. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2020. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2019
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2019. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2019. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2019. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2018
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2018. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2018. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2017
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2017. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2017. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2017. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2016
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2016. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2016. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2016 godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2016 godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2015
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2015 godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2015 godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2015 godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2015 godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2014
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2014. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2014. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2014. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2014. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2013
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2013. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2013. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2013. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2013. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2012
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2012. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2012. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2012. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2012. godine Dokument
Kvartalni izvještaji za 2011
Izvještaj o poslovanju Kompanije za IV kvartal 2011. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za III kvartal 2011. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za II kvartal 2011. godine Dokument
Izvještaj o poslovanju Kompanije za I kvartal 2011. godine Dokument
Više izvještaja

maj 29. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%