Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
LUMINEL
LUMINEL
Internacionalni generički naziv : aripiprazol Kategorija proizvoda : Lijekovi na recept Farmako-terapijska grupa : N05AX12
LUMINEL
Jačina : 15 mg Oblik : oralne disperzibilne tablete Pakovanje : 30 tableta
Uputstvo za pacijente
Sažetak karakteristika lijeka - SmPC
Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.
Nazad na rezultate pretrage

juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%