Održana redovna godišnja Skupština Društva Bosnalijek d.d.

Usvojene su sve Odluke predviđene Dnevnim redom Skupštine i to:

1.   Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine.

2.   Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

3.   Prijedlog odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu.

4.   Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijeka d.d. za 2024. godinu.

5.   Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju pojedinačno zbog isteka mandata.

6.   Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju pojedinačno.

7.   Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade.


Prema Odluci o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2023. godinu, fizičkim licima će dividenda biti uplaćena na bankovne račune te su dužni prethodno dostaviti u pisanoj formi  broj računa i naziv banke, zajedno sa ličnim/osobnim podacima i kopijom lične isprave o identifikaciji dioničara za fizičke osobe, na adresu Društva: Jukićeva 53, 71000 Sarajevo.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na e – mail AmerC@bosnalijek.baili putem telefona 033 254 495.

Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2023.

 juli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%