PROIZVODNI OPERATOR

 

Glavni zadaci i odgovornosti:

-         Obavljanje proizvodnih operacija na opremi prema Protokolu proizvodnje ili pakovanja serije uz primjenu svih procedura i uputstava vezanih za djelokrug rada;

-         Rad u skladu sa važećom regulativom, standardima i procedurama i na način koji eliminira nepotrebne rizike po zdravlje i okolinu;

-         Pravilno i istinito korištenje i evidentiranje zadatih tehnoloških parametara procesa, rada opreme, evidentiranje škart i odbačenih materijala, vremena rada i zastoja i svih ostalih podataka u proizvodnoj dokumentaciji serije;

-         Preveniranje nastanka škarta/otpada i pravovremeno izvještavanje nadređenog o odstupanjima u toku proizvodnog procesa;

-         Transport potrebnog materijala, opreme ili dijelova opreme do mjesta upotrebe, adekvatno skladištenje i zaštita proizvoda, te montaža/demontaža dijela proizvodne opreme;

-         Pravilna identifikacija opreme i proizvoda, etiketiranja i vaganja nakon i tokom izvođenja postupaka rada, čišćenja  i raščišćavanja i evidentiranje svih obavljenih postupaka;

-         Čišćenje opreme, selekcija i odlaganje otpadnog materijala i farmaceutskog otpada odjeljenja u skladu sa odgovarajućim procedurama i uputstvima;

-         Učešće u puštanju u rad nove opreme te kvalifikacionim i validacionim aktivnostima;

-         Propisna primjena postupaka održavanja uslova sredine u proizvodnim prostorima.

 

Kandidati treba da imaju sljedeća znanja, kvalifikacije i kompetencije:

-         Srednja stručna sprema.

-         Sposobnost rada u timu, savjesnost, predanost poslu, odgovornost, tačnost, sposobnost uočavanja detalja.

-         Izražena fleksibilnost u radu i spremnost za rad u tri smjene.

-         Visok nivo angažiranosti u radu.


Prijave na konkurs i biografiju možete poslati putem opcije: ljudski.potencijali@bosnalijek.ba 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Traženi broj izvršilaca: 10

Mjesto rada: Sarajevojuli 23. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%