Redovna Skupština dioničara 23.06.2016. - odluke

Odluke donesene na redovnoj godišnjoj Skupštini društva Bosnalijek d.d.

  • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA I DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA SKUPŠTINE (pdf)
  • ODLUKA O USVAJANJU STATUTA BOSNALIJEKA D.D. (pdf)
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA, IZVJEŠTAJIMA REVIZORA, NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVIZIJU (pdf)
  • ODLUKA O RASPOREDU DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZJEŠTAJU DRUŠTVA ZA 2015. GODINU (pdf)
  • ODLUKA O IZBORU VANJSKOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BOSNALIJEKA D.D. ZA 2016. GODINU (pdf)
  • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU (pdf)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SUPSIDIJARNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI MAKEDONIJI BOSNALIJEK DOOEL SKOPLJE (pdf)
  • ODLUKA O PRIHVATANJU PRIPAJANJA DRUŠTVA BOSFARM DOOEL SKOPLJE DRUŠTVU BOSNALIJEK DOOEL SKOPLJE (pdf)
  • ODLUKA O PRIPAJANJU DRUŠTVA BOSFARM DOOEL SKOPLJE DRUŠTVU BOSNALIJEK DOOEL SKOPLJE (pdf)

juni 25. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%