INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Izabran novi Nadzorni odbor Bosnalijeka

Na redovnoj godišnjoj Skupštini društva Bosnalijek, održanoj u sjedištu kompanije, 03. juna 2017. godine, izabran je novi Nadzorni odbor. Za nove članove Nadzornog odbora imenovani su Edin Dizdar, Bernadin Alagić, Vedad Tuzović, Mirna Sijerčić i Nedim Rizvanović.


Izabran novi Nadzorni odbor Bosnalijeka
 
U skladu s objavljenim Dnevnim redom, redovna godišnja Skupština društva Bosnalijeka donijela je sljedeće odluke:

O usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
O rasporedu dobiti i isplati dividende, ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu;
O izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu;
O prodaji vlastitih dionica Društva;
O stavljanju van snage odluka Skupštine Društva;
O prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
O pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
O razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;
O izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno;
O odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva.


juni 3. 2017
Ranije objavljeno
Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine Odluka Rapored dobiti i Isplata dividende za 2021.

april 25. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%